Carrera/Pista
Carrera/Pista
Terminó
Terminó
Posición de salida
Posición de salida
+ / - + / -
Puntos Puntos
Puntos extra Puntos extra
Momentos más
interesantes
Daytona International Speedway
Daytona 500
2
11
0
42
0